MORYŃ – MAPA DLA RODZIN I DZIECI OD NASZ REGION!

MORYŃ – mapa dla rodzin i dzieci od Nasz Region!

Wyrusz w podróż po terenie miasta Moryń z Naszym Regionem! W 2019 roku wydawnictwo Nasz Region opracowało wyjątkowy plan obejmujący swoim obszarem miasto Moryń.  Wspólnie z miastem stworzyliśmy rysunkową mapę najważniejszych atrakcji turystycznych dedykowaną dla dzieci.

Kategoria:

Wyrusz w podróż po terenie miasta Moryń z Naszym Regionem! W 2019 roku wydawnictwo Nasz Region opracowało wyjątkowy plan obejmujący swoim obszarem miasto Moryń.  Wspólnie z miastem stworzyliśmy rysunkową mapę najważniejszych atrakcji turystycznych: Miody regionalne, Stadniny koni, Kompleks sportowy w Moryniu, Rowerowa Trasa Pojezierna, Średniowieczny kamienny kościół w Moryniu, Regionalne Biuro Geoparku w Moryniu, Fontanna Wielkiego Raka w Moryniu, średniowieczne kamienne mury miejskie Morynia, Kamienny Ogród w Moryniu, Ruiny średniowiecznego zamku w Moryniu, Aleja gwiazd plejstocenu w Geoparku, Zabytkowe domy ryglowe w Moryniu, Jezioro Morzycko w Moryniu, Plaża Miejska w Moryniu, Karpaty Moryńskie, Dawny wiadukt kolejowy w Przyjezierzu, Gotycki kościół kamienny z barokową bramą w Witnicy, Kościół templariuszy w Dolsku, Pocysterski kościół w Nowym Objezierzu, Jarmark Moryński, Pomnik Christiana Kocha, Rondel w Nowym Objezierzu, Kamienny Ogród „Kamień w naturze, historii i kulturze”, Stare Objezerze, Głaz Oliwny, Głaz ,,Diabelski tron”, Kamienny amfiteatr i park miejski, Kirkut, Rynnowa dolina rzeki Słubi, Gądno – klif brzegowy, Gądno – Punkt widokowy, Ujście rzeki Słubia, Przyjezierze – Punkt widokowy, Przyjezierze – Punkt widokowy, Przyjezierze – Punkt widokowy,

Teren na którym obecnie znajduje się Moryń został zasiedlony we wczesnym średniowieczu przez słowiańskie plemiona Pyrzyczan. W XI w. teren ten należał do Księstwa Pomorskiego. W XII w. powstało tu grodzisko (znajdowało się ono najprawdopodobniej na wzniesieniu nad jeziorem Morzycko, na którym zachowały się ruiny średniowiecznego zamku). Grodzisko to było jednym z najważniejszych grodów w kasztelanii cedyńskiej. Przy grodzisku w XIII w. powstała osada, która dała początek miastu Moryń. Pierwsza wzmianka o Moryniu pojawia się w 1263 w dokumencie wystawionym przez księcia pomorskiego Barnima I. W II połowie XIII w. Moryń został opanowany przez Marchię Brandenburską, która utworzyła na tych terenach Nową Marchię. Dokładna data nadania Moryniowi praw miejskich nie jest znana, wiadomo, że musiało to nastąpić przed 1306 r. Po otrzymaniu praw miejskich Moryń zaczął się dynamicznie rozwijać: wybudowano wieniec murów miejskich, powstał szpital, rozbudowano kościół. Miasto przystąpiło do związku miast nowomarchijskich. W 1350 miastem zaczęła rządzić rada miejska, dziesięć lat później miasto uzyskało także władzę sądowniczą. W 1353 przejściowo mieściła się tu mennica książęca. W 1360 na półwyspie jeziora Morzycko rozpoczęto wznoszenie zamku obronnego. Na zamku zamieszkało siedmiu rycerzy, którzy otrzymali tytuł burgrabiego. Jeszcze w XIV w. zamek został zniszczony przez rycerstwo pomorskie i zachował się do naszych czasów w formie ruiny.

Od 1373 we władaniu Korony Czeskiej. W 1402 zawarto w Krakowie układ w sprawie sprzedaży miasta i regionu Polsce, po czym parę miesięcy później sprzedano miasto zakonowi krzyżackiemu, do którego należał wraz z całą Nową Marchią do 1454. W 1433 Moryń został splądrowany przez husytów. W drugiej połowie XV w. samodzielność miasta została ograniczona przez sprzedanie go prywatnym właścicielom. W XVI w. miastem władała rodzina Schönebeck, których siedziba rodowa znajdowała się w Gądnie.

Wiek siedemnasty nie był dla miasta szczęśliwy, głównie ze względu na zniszczenia wywołane działaniami wojennymi wojny trzydziestoletniej oraz pożarami które trzykrotnie nawiedziły miasto (w latach: 1637, 1640, 1688). Miasto uległo wyludnieniu (w 1719 mieszkały tu tylko 124 osoby). W XVIII w. sytuacja finansowa miasta uległa poprawie – ufundowano wówczas m.in. bogate wyposażenie dla tutejszego kościoła (do dziś zachowała się ambona). W mieście działał browar, funkcjonowała także apteka. Mieszczanie zajmowali się także sprzedażą ryby sielawy z jeziora Morzycko. W 1801 Moryń liczył 939 mieszkańców.

Na początku XIX w. Moryń przestał być prywatną własnością i odzyskał autonomię. Miasto pełniło funkcję lokalnego centrum dla rolniczej okolicy. Posiadało dwa dwory (w Gądnie i Nowym Dworze) oraz cztery folwarki (w Łabędzinie, Macierzy, Mobierzy i Słupcu). W drugiej połowie XIX w. w pobliżu Morynia wybudowano dwie linie kolejowe: Szczecin – Kostrzyn ze stacją w Witnicy (1877 r.) oraz Godków – Siekierki ze stacją w Przyjezierzu (1892 r.). Polepszenie komunikacji z Moryniem spowodowało, że pod koniec XIX w. miasteczko zaczęło być odwiedzane przez letników i turystów. Rangę miasta podnosił także, istniejący tu od 1874 roku i uważany za wzorowy, zakład opiekuńczy dla dzieci dr. Kocha.

20 września 2008 na rynku odsłonięta została Fontanna Wielkiego Raka, nawiązująca do miejscowej legendy o zwierzęciu zamieszkującym pobliskie jezioro.

Moryniu mieści się Centrum tworzonego od 2009 r. Geoparku Moryń – polskiej części transgranicznego Geoparku „Kraina polodowcowa nad Odrą”. W związku z tym w mieście realizowane są stopniowo ekspozycje o tematyce geologicznej, także pod gołym niebem: „Aleja Gwiazd Plejstocenu” z naturalnej wielkości figurami ssaków epoki lodowcowej i modelami ich tropów, lapidarium z głazami narzutowymi, oraz projektowana wystawa geologiczna w siedzibie władz geoparku (dane z 2013 r.)

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Nasz Region

Mapa turystyczna

ISBN: 978-83-61439-22-6

Format: 66 x 45 cm

Po złożeniu: 16.5 x 14.5 cm

Oprawa: miękka

Język: polski

Wydanie: 2019

 

W celu uzyskania dalszych informacji, zdjęć lub zakupu prosimy o kontakt telefoniczny +48 500 110 777 lub e-mailem: wydawnictwonaszregion@gmail.com

Shopping Cart